top of page

Anthony Bourdain

Apopo de

Gras plis Gras se yon program ki chita nan Senta, Haiti li kreye pa kek Pasteur epi yon ekip de prodikte ki nou tout peyi a. Gras plis Gras fe pati de yon program familyal de prodiksyon ki nan 10 lang diferan,Fanmi saa Christians Broadcasting Hope, (CBH) li gen pou deteminasyon pou ede tout moun konnen epi fe eksperyans egen yon relasyon pesonel avek sel BonDye vivan an... Jezi Kri.

bottom of page