top of page
Gras Plis Gras CROP

Ezayi 53:5

Men sa pou peche nou kife yo te mete san'l deyo konsa.

Se akoz mechanste nou yo kife yo te kraze'l anba kou konsa.

Chatiman ki te pou nou an se sou lu li tonbe.

Se konsa li ban nou ke poze.

Avek tout kou li te resevwa yo, li ba nou gerizon.

"EY SE POU NOU WI LI TE PRAN TOUT SA YO"

raydo, espwa, koute, Jezi Kri, radio kretyen.

Gras Plis Gras

bottom of page